Zmarł Ireneusz Marciszuk

Jak zawsze fotograficznej gotowości. Tutaj podczas legionowskiej konferencji.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w miniony piątek 9 sierpnia 2019 r. zmarł nagle Ireneusz Marciszuk.

Irek był mężem Katarzyny Tur-Marciszuk, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Witraży, fotografikiem i plastykiem

Współautor wielu karpackich wystaw m.in. „Zabytki na karpackich bezdrożach”, „Za górą – historia cerkwi w Łopience” czy „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego”. Obecnie po raz kolejny brał udział w badaniach kultury pasterskiej w polsko-ukraińskim zespole pod kierunkiem prof. Janusza Gudowskiego. W Żabiem razem z Katarzyną zajmowali się badaniami etnograficznymi, głównie strojów huculskich.

Aktywnie uczestniczył w działaniach stowarzyszenia, szczególnie przy organizacji IX konferencji naukowej w Lublinie.
Pogrzeb odbędzie się najprawdopodobniej w Hrubieszowie.

Kasi i jej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.