Zmarł Prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej

wpis w: Ogłoszenia | 0

Z głębokim żalem informujemy o odejściu Prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektora Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla uczelni, ale także dla środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski oraz świata polskiej nauki i architektury. Tracimy człowieka niezwykłej pracowitości, skromności i życzliwości, który pokładał wielką ufność w ludziach.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, którym sam kierował w latach 2011-2020.

8 lipca 2020 r. został wybrany na rektora Politechniki Krakowskiej. Wcześniej pełnił funkcję prorektora uczelni i był odpowiedzialny m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.

Prof. Białkiewicz łączył pracę naukową i dydaktyczną z bogatą praktyką architektoniczną. Jego główne obszary zainteresowań badawczych dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Był autorem lub współautorem ok. 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzech monografii. Do jego wielu nagród i odznaczeń należały m.in. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej oraz doroczne Nagrody Rektora PK za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Odeszła wyjątkowa postać, która była współautorem wielu sukcesów i współtwórcą strategii rozwoju Politechniki.

Prof. Białkiewicz był gorącym sympatykiem Stowarzyszenia Miłośników Witraży i gościł na wielu konferencjach naukowych.