Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Witraży

  • Andrzej Bochacz – PREZES
  • Beata Fekecz-Tomaszewska – WICEPREZES
  • Małgorzata Reinhard-Chlanda -WICEPREZES
  • Magda Ławicka – SEKRETARZ
  • Urszula Młynarczyk – SKARBNIK
  • Zbigniew Brzeziński – CZŁONEK ZARZĄDU
  • Irena Kontny – CZŁONEK ZARZĄDU

Komisja Rewizyjna

  • Małgorzata Biela
  • Grażyna Stańczak
  • Elżbieta Gajewska-Prorok

Data dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 2018.07.05