Stowarzyszenie Miłośników Witraży

NIP 676-21-09-862

KRS 0000035166

REGON 351585508

Bank PKO BP nr 63 1020 2892 0000 5802 0119 4745

 

Adres siedziby: 30-052 Kraków, ul. J. Lea 27/29

 

Adresy do korespondencji:

K2online Andrzej Bochacz

03-119 Warszawa ul. Modlińska 190

e- mail:

arsvitreapolona@gmail.com
andrzej@bochacz.com