Jak przystąpić do Stowarzyszenia ?

Członkiem Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona może zostać każdy zainteresowany sztuką witrażową, niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.
Należy:
–    zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, zamieszczonym w zakładce „statut”,
–    wypełnić deklarację członkowską zamieszczoną w zakładce „deklaracja” ,
–    uzyskać rekomendację minimum jednego, najlepiej dwóch członków Stowarzyszenia,
–    przesłać wypełnioną deklarację na adres korespondencyjny: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 2,
–    wpłacić na konto Stowarzyszenia z Banku PKO BP nr 63 1020 2892 0000 5802 0119 4745 „wpisowe”   w wysokości 30 zł oraz składkę członkowską, która w 2016 roku wynosi 100 zł.

Deklaracja członkowska