Zaproszenie do Lidzbarka Warmińskiego na XI konferencję naukową AVP

Kraków, dn. 28 lutego 2020 r.

Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XI konferencji naukowej pod tytułem:

„Twórcy witraży – projektanci, wykonawcy i konserwatorzy”

do Lidzbarka Warmińskiego w dniach 16-18 października 2020 roku.

Na Warmię zwróciliśmy uwagę za sprawą trzech wykładów na ostatniej konferencji:

  • Weronika Wojnowska z MMK Frombork,
  • Joanna Piotrowska z NID Olsztyn
  • Anna Pacanowska i Marek Mak-Gołowacz z Pracowni Konserwacji i Rekonstrukcji Witraży z Lidzbarka Warmińskiego.

Obraz ilości witraży na Warmii i ich zły statystycznie stan zachowania ukazany
w sposób z jednej strony w sposób alarmujący z drugiej niezmiernie ciekawy.

W tym regionie (dawne Prusy Wschodnie), odbyła się IV konferencja „Witraże
w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną” na zamku w Malborku w 2005 roku.

Wybierając na siedzibę XI konferencji Lidzbark Warmiński, historyczną stolicę Warmii liczymy na popularyzację wiedzy historycznej na temat witraży, ale i samego miasta.

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

Zaproponowany temat konferencji ma charakter otwarty. Twórców witraży można rozumieć zarówno w sensie dosłownym i na różnych etapach tworzenia i utrzymania dzieł sztuki, ale również w znaczeniu głębszym – odsłaniającym walory artystyczne i ideowe, wskazującym konteksty.

Konferencji będzie towarzyszył jednodniowy objazd, planowany w sobotę
17 października 2020 r, w trakcie którego uczestnicy będą mogli poznać witraże w obiektach położonych na terenie Warmii i Mazur.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zarówno czynnego, jak i biernego udziału
w konferencji oraz deklaracji uczestnictwa w objeździe do 31 marca 2020 r.

Osoby deklarujące czynny udział prosimy również o:

  • dołączenie tematu wystąpienia (referat – do 20 minut, komunikat – do 10 minut) lub postera,
  • dostarczenie do dnia 30 kwietnia 2020 r. abstraktu wystąpienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania (organizatorzy będą służyć listą polecanych hoteli/hosteli), wyżywienia i objazdu.

Zainteresowanym, po zgłoszeniu udziału, zostaną przesłane kolejne, szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień sekretariat konferencji zastrzega sobie prawo wyboru referatów i komunikatów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy – andrzej@bochacz.com

Z poważaniem

Andrzej Bochacz