III sesja naukowa – Wrocław 2003 r.

 

„Witraż w architekturze – architektura na witrażu”

Wrocław 17-18 października 2003

Współorganizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu [publikacja 2012]

W dniach 17-18 października br. we wrocławskim Muzeum Architektury odbędzie się III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży pt. Witraż w architekturze – architektura na witrażach.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona sztuce witrażowej jest kontynuacją działań podjętych kilka lat temu, po raz pierwszy w czasach powojennych (I Konferencja – Kraków 1999, II Konferencja – Poznań 2001), w celu podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat witrażownictwa dawnego i współczesnego. Tematem planowanej sesji są związki między witrażem i architekturą np. rola witraży w projektowaniu wnętrz, zastosowanie witraży jako detalu architektonicznego, architektura jako temat przedstawień na witrażach, problemy dotyczące technik witrażowych.

Konferencji towarzyszą dwie wystawy: wystawa twórczości wybitnego austriackiego witrażysty i architekta wnętrz Heinza Ebnera pt. Tam słońcu namiot wystawił (we współpracy z Austriackim Konsulatem Generalnym w Krakowie oraz znanego wrocławskiego konserwatora zabytków i artysty- witrażownika Sławomira Oleszczuka Fascynacje.

Program:

16 października godz. 18.00 – Otwarcie wystawy witraży i malarstwa Heinza Ebnera pt. Tam słońcu namiot wystawił…

17 października

godz. 9.00–13.00 – sesja przedpołudniowa: godz. 9.00 – uroczysta inauguracja konferencji
Powitanie uczestników i gości: Jerzy Ilkosz – Dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu Otwarcie konferencji: prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona

godz. 9.20. prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska (Kraków), Witraż jako detal architektoniczny – różnorodność zastosowań tradycyjnych i współczesnych.

godz. 9.40. mgr Beata Fekecz-Tomaszewska (Wrocław), Zmierzch witrażownictwa – oszklenia w architekturze czasów nowożytnych.

godz. 10.00. mgr Andrzej Laskowski (Kraków), Rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku.

godz. 10.20. arch. Endre Szűcs (Budapeszt), Witraż – sprytną bronią w rękach architekta przełomu wieków.

40 – 11.10 – przerwa
godz. 11.10. mgr Anna Szkurłat (Warszawa), Witraż w architekturze secesyjnej.

godz. 11.30. mgr Barbara Ciciora (Kraków), Witraże Jana Matejki.

godz. 11.50. mgr Marta Smolińska-Byczuk (Poznań), Witraż w architekturze – architektura na witrażach w twórczości młodego Józefa Mehoffera.

godz. 12.10. Aleksandra Licimińska (Wrocław), Niech zajaśnieją królewskie rapsody – propozycja realizacji wawelskich witraży Stanisława Wyspiańskiego we wrocławskim kościele św. Wincentego.

godz. 12.30 – dyskusja godz. 13.00 – 14.30 przerwa obiadowa godz. 14.30 – 18.00 sesja popołudniowa

godz. 14.30. mgr Olga Łysenko i mgr Paweł Grankin (Łwów), Witraże w zdobieniu traktu wejściowego kamienic Lwowa (II polowa XIX – poczatek XX wieku).

godz. 14.50. mgr Jerzy Bardoński (Poznań), Witraże II połowy XX wieku w architekturze kościołów wielkopolskich,

godz. 15.10. mgr inż. Anna Radłowska-Tabor (Gliwice), Kiedy witraż staje się detalem…

godz. 15.30. prof. dr hab. arch. Maria J. Żychowska (Kraków), Nowa estetyka witraży a architektura.

godz. 15.50 – 16.20 – przerwa

godz. 16.20. dr inż. arch. Andrzej Białkiewicz (Kraków), Integracja architektury i sztuki witrażowej na przykładzie kościoła w Dąbiu.

godz. 16.40. mgr Irena Kontna (Katowice), Nowa technika witrażu we wnętrzu sakralnym na przykładzie dwóch śląskich realizacji.

godz. 17.00. mgr Grzegorz Mitkiewicz (Kędzierzyn-Koźle), Witraż – projektowanie a specyfika techniki.

godz. 17.20. mgr Sławomir Oleszczuk (Wrocław), Rodzaje ekspozycji witraży w architekturze.

godz. 17.40 – dyskusja

godz. 18.30 – otwarcie wystawy witraży Sławomira Oleszczuka pt.
Fascynacje
18 października

godz. 9.00 – 12.30 – sesja przedpołudniowa
godz. 9.00. mgr Małgorzata Reinhard-Chlanda (Kraków), Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Templum w Krakowie.

godz. 9.20. mgr Michał Szyszka (Katowice), Cykl witrażowy w prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego w Katowicach.

godz. 9.40. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska (Kraków), Franciszka Mączyńskiego miniatury architektoniczne.

godz. 10.00. mgr Paweł Grankin (Lwów), Mozaiki firm witrażowych we Lwowie.

20 – 10.50 – przerwa
godz. 10.50. András Hadik (Budapeszt), Sztuka witrażowa w zbiorach Węgierskiego Muzeum Architektury.

godz. 11.10. mgr Agnieszka Gola i dr Magda Ławicka (Wrocław), Kolekcje witrażowe we wnętrzach pałaców śląskich.

godz. 11.30. mgr Elżbieta Gajewska-Prorok (Wrocław), Kolekcja witraży z Domanic.

godz. 11.50. arch. Małgorzata Biela (Lębork), Witraże ziemi Lęborskiej.

godz. 12.10 – dyskusja godz. 12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa godz. 14.00 – 17.30 sesja popołudniowa

godz. 14.00. mgr Jurij Smirnow (Lwów), Witraże Jana Henryka Rosena (polski okres twórczości 1925-1937).

godz. 14.20. mgr Ryszard Szopa (Bytom), Witraże III Rzeszy w obecnych granicach Polski.

godz. 14.40. mgr Andrzej Wilk (Wrocław), Zabytki techniki w wybranych witrażach Dolnego Śląska.

godz. 15.00 – 15.30 – przerwa

godz. 15.30. arch. Beata Urbanowicz (Wrocław), Współczesne kompozycje witrażowe w architekturze

godz. 15.50. arch. Tomasz Urbanowicz (Wrocław), Autorskie szkła artystyczne do architektury.

godz. 16.10. dr inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska (Szczecin), Znaczenie idei kompozycyjnej we współczesnym witrażu sakralnym.

godz. 16.30. mgr inż. arch. Agnieszka Rek, (Szczecin), Współczesne techniki witrażowe w obiektach architektury sakralnej – spotkanie tradycji ze współczesnością.

godz. 16.50 – dyskusja godz. 17.30 – walne zebranie członków SMW