Program konferencji SMW AVP – Lidzbark Warmiński 2022

27.05.2022 (piątek)

10.00-10.30

Otwarcie konferencji

10.30–11.30

1. Ryszard Knapiński, Żywy Krzyż albo Alegoria Starego i Nowego Testamentu.

2. Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże Jean-Auguste-Dominique Ingres’a – niezwykłe doświadczenie malarza.

3. Małgorzata Maksymiuk, Dziewiętnastowieczni twórcy szyb trawionych, i ich warszawscy kontynuatorzy z przełomu XIX i XX wieku.

11.30–12.00przerwa na kawę

12.00–13.00

4. Jurij Smirnow, Mecenat Jerzego hr.Dunin-Borkowskiego.

5. Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Przyczynek do biografii uczniów zatrudnionych w krakowskich warsztatach witrażowych w latach dwudziestych XX wieku.

6. Irena Kontny, Pomiędzy Krakowem, a Siemianowicami Śląskimi. Życie i twórczość Fryderyka Romańczyka.

13.00–14.30przerwa obiadowa

14.30–15.30

7. Ryszard Szopa, Witraże abstrakcyjne z okresu dwudziestolecia międzywojennego w granicach obecnej Polski.

8. Anna Geisler i Katarzyna Paczuska, O motywach patriotycznych i ludowych w twórczości witrażowej H. Nostitz-Jackowskiego.

9. Anna Siemieniec, Perspektywy badawcze twórczości witrażowej Adama Stalony-Dobrzańskiego.

15.30–16.00przerwa na kawę

16.00–16.40

10.   Andrzej Laskowski, Nie wszystko złoto… witraże Joanny Srebro.

11. Stanisław Kuprjaniuk, Witraże warsztatu Franza Biensfelda z Trewiru w warmińskich kościołach w Jonkowie, Sętalu i Sząbruku

12.   Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, S.G. Żeleński. O rodzinie i witrażach.

16.40 – dyskusja

17.30 – Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona

28.05.2022 (sobota)

8.30-18.00wycieczka

29.05.2022 (niedziela)

10.00–11.20

1. Krystyna Rypniewska, Badania nad twórczością dawnego i współczesnego witrażownictwa na Pomorzu Zachodnim.

2. Joanna Piotrowska, Nowożytny medalion witrażowy w kościele Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim.

3. Weronika Wojnowska, Pracownie witrażowe w Prusach Wschodnich i Zachodnich w XIX i 1. połowie XX wieku.

4. Katarzyna Czaja-Arkabus, Współczesna terminologia witrażownicza – leksykon techniczny. Okiem praktyka.

11.20–11.50przerwa na kawę

11.50–12.50

5. Marcin Czeski, Witraże A. Seilera w Borku Wielkopolskim – studium procesu degradacji pewnej idei.

6. Agata Środa, Relacja z otwarcia trumny witrażowej/szklanej ze szczątkami księżnej Anny Przemyślidówny.

7. Sławomir Oleszczuk, Johan Baptysta Haselberger – na podstawie prac w Malborku.

12.50–13.20przerwa na kawę

13.20–14.20

8. Adam Kaźmierczak, Zespół witraży herbowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z początku XX wieku – ich dzieje i problematyka konserwatorska.

9. Jakub G. Każarnowicz,  Konserwacja zespołu witraży dawnej synagogi żydowskiej w Mrągowie.

10. Andrzej Kałucki, Edward Kwiatkowski – witrażysta i konserwator.

14.20 – dyskusja i podsumowanie konferencji