Książka – Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?

Zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?”, która odbyła się w Lublinie w dniach 9 – 11 października 2015 roku

Konferencja została zorganizowana przez: Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” oraz Instytut Historii Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Książka jest dostępna w Krakowie w Księgarni Akademickiej, która prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Książkę można kupić także bezpośrednio w AVP ( dkleszcz@onet.pl ) oraz w czasie konferencji w Legionowie.

Spis treści:

 • „Kruche dziedzictwo” – witraże z XV-XVIII w. na Pomorzu Zachodnim. Problemy badawcze i konserwatorskie – Janina Kochanowska, Ryszard Sienkiewicz
 • Dziedzictwo docenione – witraże w województwie lubelskim wpisane do rejestru zabytków ruchomych – Katarzyna Tur-Marciszuk
 • Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach) – Ewa Chmielewska
 • Konserwacja witraży i nowe realizacje w obiektach zabytkowych na obszarze działalności rzeszowskiej delegatury Wojewódzkiego l (rzędu Ochrony Zabytków. Nie tylko sukcesy – Marta Nikiel
 • Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej – Andrzej Laskowski
 • Witraże sakralne – dziedzictwem cennym, obojętnym »/y niechcianym? (Na podstawie wybranych przykładów) – Andrzej Domarzewski
 • O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Elżbieta Gajewska-Prorok
 • Omówienie wzorcowych konserwacji w Świdnicy – Kościół Pokoju, Włocławku – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marli Panny, Jaworze – Kościół Pokoju, Wałbrzychu – kościół pw. Aniołów Stróżów i Ścinawce Dolnej – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła – Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk
 • Oszklenie zewnętrzne witraży – teoria i praktyka – Paweł Karaszkiewicz
 • Problem rekonstrukcji witraży w kaplicy grobowej Karola Scheiblera w Łodzi – Krzysztof Stefański  
 • Witraż w obiekcie zabytkowym. Kryteria doboru pracowni witrażowej – Zbigniew Brzeziński
 • Recepcja witrażu w kościołach Franciszkanów-Reformatów. Konfrontacja tradycji i nowoczesności – Janina Dzik
 • Agatowe okna Sigmara Polkę w wielkiej kolegiacie w Zurychu – Ryszard Knapiński
 • O witrażu w Mauzoleum Adama Żeromskiego w Nałęczowie – Piotr Rosiński
 • Szkło barwne w XVIII i XIX-wiecznych cerkwiach dawnej Eparchii Chełmskiej oraz witraż „Zmartwychwstanie” w cerkwi św. Onufrego w Jabłecznej – Tadeusz Karabowicz
 • Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia) – Michał Bogucki
 • Adam Stalony-Dobrzański – wielki nieobecny – Anna Siemieniec
 • Ekspozycja monumentalnych dzieł witrażowych w przestrzeni muzealnej na przykładzie wystawy witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego – Jan Pawlicki
 • Nowoczesne formy ekspozycji witraży – Andrzej Bochacz
 • Mozaiki jako elementy tożsamości miejsc. Zapoznane dziedzictwo krakowskiej mozaiki z początku XX wieku – Małgorzata Reinhard-Chlanda