Odeszła Maria Powalisz-Bardońska – artysta plastyk, witrażystka

wpis w: Ogłoszenia | 0
Maria Powalisz-Bardońska zmarła 21 listopada 2021 r.
Była Mistrzem Rzemiosła Artystycznego i autorką witraży do ponad stu obiektów świeckich i sakralnych.
Największymi realizacjami są oszklenia  m.in. do bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, archikatedry w Poznanie, katedry w Pelplinie, a także do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Maria Powalisz-Bardońska (1935-2021) pochodzi ze znanej poznańskie rodziny witrażowników. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A swoją pracę magisterską poświęciła średniowiecznym witrażom Chełmna, Włocławka i Torunia. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jej kolegami z roku byli Jan Muszyński i Stanisław Kowalski, którzy później związali się z zielonogórskim muzeum. W 1958 rozpoczęła studia na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie nad jej rozwojem artystycznym czuwali Jacek Puget i Bazyli Wojtowicz. Jednak samego witrażownictwa uczyła się w pracowni rodzinnej. Po śmierci ojca w 1968 roku musiała samodzielnie kontynuować jego dzieło. Artystkę wsparł arcybiskup Antoni Baraniak, powierzając jej ciąg dalszy prac nad witrażami w katedrze poznańskiej. Ich myślą przewodnią są wydarzenia z życia św. Wojciecha oraz historii Polski, a także motywy gnieźnieńskiej archikatedry. Za utrzymanie wysokiego poziomu rzemiosła artystka została uhonorowana tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego. W 2007 roku przyznano jej nagrodę im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego, co było zarazem uhonorowaniem jej 50–letniej pracy twórczej.