Miejsce Konferencji: Muzeum Warmińskie W Lidzbarku Warmińskim Pl. Zamkowy 1
  Termin konferencji: 27-29 maja 2022 r.
  Wypełnianie formularza zgłoszeniowego - 8 maja 2022 (ostateczny termin).
  Wpłaty (o ile wybraliście takie opcje) - 11 maja 2022 (ostateczny termin).

  Wypełnienie i wysłanie formularza jest wymagane z uwagi na miejsce konferencji. Zamek w Lidzbarku Warmińskim jest jednostką muzealną. Wejście na teren obiektu podczas trwania konferencji bez konieczności zakupu biletu będzie możliwe jedynie na podstawie listy obecności. Lista obecności zostanie przygotowana na podstawie przesłanych i potwierdzonych przez organizatora formularzy zgłoszeniowych (szczegóły w regulaminie uczestnictwa)

  1. Twoje imię i nazwisko (pole wymagane)

  2. Uczelnia/Instytucja/Firma (pole wymagane)

  3. Twój adres e-mail (pole wymagane)

  4. Telefon kontaktowy (pole wymagane)

  5. Planuję wziąć udział w: (pole wymagane)

  6. Zgłaszam udział: (pole wymagane)

  7. Opłaty konferencyjne:
  7.1.Udział w konferencji jest bezpłatny.
  7.2.Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdów oraz noclegów.
  7.3.Podczas wycieczki (sobota) uczestnicy zamawiają i płacą indywidualnie za zamówione potrawy.
  7.4.Podczas dni wykładowych (piątek i niedziela) będzie można korzystać z kawy i herbaty oraz obiadu.
  Wymaga to złożenia i opłacenia zamówienia w pkt.8 (zaznacz odpowiednie pole w liście)
  7.5.Uczestnictwo w uroczystej kolacji (sobota) wymaga złożenia i opłacenia zamówienia w pkt.8 (zaznacz odpowiednie pole w liście)

  8. Dodatkowe opłaty konferencyjne:


  Jeżeli wybrałeś dodatkowe opłaty konferencyjne, to prosimy o przelanie należności na rachunek
  Andrzej Bochacz nr 68 1020 5558 0000 8802 3054 6448 tytułem "Dodatkowe opłaty AVP LW 2022"

  9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konferencji oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

  (pole wymagane)

  10. Rejestrując swój udział w XI Konferencji Naukowej SMW AVP 2022, która odbędzie się w dniach 27-29 maja 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim, przekazuję swoje dane osobowe, które wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby organizacji konferencji oraz akceptuję politykę prywatności Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie uda się przesłać informacji organizacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO).

  (pole wymagane)

  Twoja wiadomości (opcjonalne)

  Wszelkie uwagi i korespondencję związaną z Konferencją prosimy o wysyłanie na adres e-mail arsvitreapolona@gmail.com