Składki roczne AVP w okresie 1999 do 2012 r.

100,00