Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Witraży

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska – prezes
Beata Fekecz-Tomaszewska – wiceprezes
Zbigniew Brzeziński – wiceprezes
Urszula Młynarczyk – skarbnik
Magda Ławicka – członek zarządu
Ewa Witkowicz-Pałka – członek zarządu
Grażyna Stańczak – członek zarządu
Andrzej Bochacz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Irena Kontny – przewodnicząca
Ewa Cempla-Dziadoń – wiceprzewodnicząca
Anna Radłowska-Tabor – członek komisji
Agnieszka Gola – członek komisji